Museum Gustavianum

 

Gustavianum är Uppsala universitets äldsta bevarade byggnad. Huset byggdes under 1620-talet för att bli huvudbyggnad för universitetet.

Idag rymmer det ett rikt och fascinerande universitetsmuseum med föremål och dokument från 1477 och framåt. Här kan se såväl det unika Augsburgska skåpet, Celsius vetenskapliga instrument som drottning Lovisa Ulrikas samling av snäckor och insekter som Linnés lärjungars samlingar från fjärran resor.

På Gustavianums tak byggde Olof Rudbeck dä en anatomiteater 1662-63, nu den näst äldsta bevarade i världen.

På Gustavianum finner du även en utställning över Nildalens och Medelhavets historia, med bl.a. egyptiska mumier. Vikingatiden och vad som föregick den visas. I Bruno Liljeforsrummet kan du njuta av några av den store naturmålarens verk.

Med mera, med mera!

Museum Gustavianum har även en mycket bra museibutik med såväl prydnadsföremål som pedagogiska leksaker och böcker.

Klicka för Museum Gustavianums
egna hemsida!http://www.gustavianum.uu.se